Споделено от Мурсал

Хотел накрая на света

Maria TerzievaJanuary 25, 2021

Хотел „Мурсал“ е наша сбъдната мечта за място далеч от сивотата, където да имаме усещането за сливане с природата. Там където с всяко вдишване поемаме чистота и свежест и издишваме всичко, което ни тежи. И най-вече „хотел накрая на света“ е мястото където пътя свършва и можем да си позволим...

Родопите са началото. Нашият дом.

Maria TerzievaJanuary 25, 2021

Някъде доизвайвали скалите в странни форми, свързани с техните вярвания. Около изящните природни ваяния възникнали светилища, култови центрове, селища и некрополи. Така се родила необикновена цивилизация сред каменните мистерии на този чуден свят. Мегалитна култура, по-загадъчна и от обратната страна на Луната. Като пътешественици добре знаем, че сред многото планини...